Hyvinvointialueiden muodostaminen laskee reilusti kuntien kunnallisveroprosenttia

Pomarkun veroprosentti ensi vuonna 8,86 – kiinteistöverot pysyvät ennallaan

Ensi vuoden kunnallisveroprosentista päättäminen on valtuustoissa käytännöss läpihuutojuttu, sillä hyvinvointialueiden muodostamista koskevan lain mukaan kunnanvaltuuston on määrättävä vuoden 2023 tuloveroprosentiksi vuoden 2022 tuloveroprosentti vähennettynä 12,64 prosenttiyksiköllä. Pomarkun veroprosentti oli viime vuonna 21,50, joten ensi vuoden tuloveroprosentiksi muodostuu 8,86.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen järjestämisvastuu ja siten niiden kustannukset siirretään kunnilta hyvinvointialueille 1.1.2023 alkaen. Uudistuksenyhteydessä kuntien tuloja siirretään valtiolle, joka rahoittaa hyvinvointialueiden toimintaa.

Kuntaliiton veroennustekehikossa Pomarkun vuoden 2023 kunnallisverotuloiksi on arvioitu 8,86 tuloveroprosentilla 3 053 000 euroa. Ennusteen mukaan verotulot laskevat kuluvaan vuoteen verrattuna noin 3 269 000 euroa. Osa vuoden 2022 verotuloista tilitetään kunnille vasta ensi vuoden aikana, mikä kasvattaa vuoden 2023 kunnallisverotilityksiä suhteessa tuleviin vuosiin.

Arvion mukaan Pomarkun vuoden 2024 kunnallisverotulot tulevat olemaan noin 287 000 euroa pienemmät kuin vuonna 2023. Vuoden 2022 tilinpäätökseen kirjautuvat kunnallisverot ovat Pomarkussa toteutumassa vähintään alkuperäisen talousarvion mukaisesti.

Kiinteistöverot Pomarkun valtuusto päätti pitää kuluvan vuoden tasolla, eli korotuksia ei ole luvassa. Yleinen kiinteistöveroprosentti on näin ollen edelleen 1,10, vakituisen asunnon 0,45, rakentamattoman rakennuspaikan 1,10, muiden asuinrakennusten 1,20 ja voimalaitosten 3,00 prosenttia. Yleishyödyllisiltä yhteisöiltä kiinteistöveroa ei peritä.