Isojärven vedenkorkeus jokakeväinen puheenaihe

Sivulla www.ymparisto.fi näkee muun muassa Isojärven vedenkorkeuden.

Isojärven vedenpinnan nopea lasku ja järven kivikoiden ilmaantuminen näkyviin on taas nostanut veden korkeuden säännöstelyn puheenaiheeksi. Isojärvi-Seuran puheenjohtaja Ilpo Nummelin sanoo, että kyseessä on jokakeväinen puheenaihe, vaikka kaikki normit ja määräykset ovat tismalleen samat kuin ovat olleet jo vuosien ajan.

– Järven vedenkorkeuden säännöstelyrajat on määritelty Vaasan hovioikeuden päätöksessä vuonna 2007, ja säännöstelyä valvoo tarkasti Varsinais-Suomen Ely-keskus. Tänä vuonna  tulvahuippu vain sattui pari viikkoa normaalia aiemmin ja pinta on laskenut nopeasti. Se on saanut ihmiset puhumaan asiasta, Nummelin sanoo.

Muovista järven uusi riesa

Isojärven vedenpinnan korkeuden vaihtelut eivät ole järven ainoa ongelma. Järvi on myös varsin rehevöitynyt ja runsastuneet leväkukinnot ovat useina kesinä olleet iso ongelma.

Uutena asian on nyt muovi. Pomarkunjoesta ja Isojärvestä on löytynyt muovirakeita, joiden alkuperää ympäristöviranomaiset parhaillaan selvittävät poliisin avustamana. Viranomaiset ovat käyneet Pomarkun Käyttömuovi Oy:ssä ottamassa tehdasalueella muovinäytteitä. Tutkimuksilla pyritään selvittämään, ovat luonnosta löytyneet muovirakeet peräisin kierrätysyrityksestä.

Luontoon päätyneistä alle sentin kokoisista muovirakeista on kaksi kiinteistön omistajaa tehnyt rikosilmoituksen. Rikosepäilyä tutkitaan ympäristön turmelemisena. Asiasta kertoi ensimmäisenä Satakunnan Kansa.

Vaasan hovioikeus

Isojärven säännöstely toteutetaan Vaasan Hallinto-oikeuden 12.11.2007 tekemän päätöksen mukaisesti. Säännöstelyn pääkohdat päätöksen mukaan ovat:

”Kun Isojärven vedenpinta Salmusojan yläpuolisella asteikolla kevättulvan jälkeen on laskenut korkeuteen +34,65m, on patojen aukkoja säätämällä huolehdittava siitä, että vedenpinta ei laske alle korkeuden +34,45m.

Viimeistään kohta kylvöajan jälkeen vedenpinta tulee mahdollisimman pian nostaa takaisin korkeuteen +34,65m ja pitää siellä syyskuun loppuun asti siten, että sanotusta korkeudesta poiketaan sääoloista tai muusta siihen verrattavissa olevasta syystä johtuen korkeintaan 0,15m.

Lokakuun 1. päivästä alkaen saadaan patoja sulkea ja padota vettä Isojärvessä maaliskuun 1. päivään asti korkeuteen +34,75m ja siitä lähtien korkeuteen +34,45m, jossa se saadaan pitää maaliskuun 20. päivään asti, jolloin patoluukut on täysin avattava.

Vähimmäisjuoksutus Isojärvestä on kaikkina vuodenaikoina 1,9m3/s, josta Merikarvianjokeen 1,5m3/s ja Salmusojaan 0,4m3/s.”

Lue lisää keskiviikon 12.5. Uutisluotsista.