Janne Päiviälä nousemassa Pomarkun vt. kunnanjohtajaksi

Pomarkun kunnanhallituksen puheenjohtaja Janne Päiviälä on nousemassa vt. kunnanjohtajaksi, mikäli kunnanvaltuusto hyväksyy kunnanjohtaja Jari Rantalan jättämän irtisanomisilmoituksen ja johtajasopimuksen mukaisen noin 80 000 euron erokorvauksen.
Kunnanjohtajan eron syyksi on ilmoitettu luottamuspula. Kunnanvaltuusto käsittelee Rantalan eroa ja vt. kunnanjohtajan valintaa perjantaina 18. helmikuuta. Osapuolet ovat sopineet, etteivät kommentoi tilannetta ennen kunnanvaltuuston kokousta.
Pomarkun kunnan hallintosäännön mukaan kunnanjohtajan ollessa poissa tai esteellinen sijaisena toimii henkilöstö- ja sivistysjohtaja. Sijaistamismääräykset on kuitenkin tarkoitettu lyhyisiin poissaolotilanteisiin.
Pelkillä sijaisuusjärjestelyillä ei ole mahdollista hoitaa tätä tilannetta, sillä uuden kunnanjohtajan hakuprosessi voi venyä useamman kuukauden mittaiseksi. Kunnassa on juuri meneillään useita paljon valmistelua vaativia tehtäviä, kuten alkavan hyvinvointialueen valmistelu.
Vt. kunnanjohtaja voidaan valita ilman julkista hakua.
Mikäli valtuusto niin päättää, Janne Päiviälä aloittaa vt. kunnanjohtajana 21. helmikuuta ja toimii tehtävässä kunnes uusi kunnanjohtaja aloittaa, mutta kuitenkin enintään 20. elokuuta saakka.
Päiviälällä on laaja tuntemus kunnan tehtävistä, sillä hän on toiminut myös teknisen lautakunnan ja kasvatus- ja opetuslautakunnan puheenjohtajana. 

Kuntalain mukaan kunnanjohtaja ei voi olla kyseisessä kunnassa valtuutettuna tai hallituksen puheenjohtajana. Luottamushenkilö ei kuitenkaan menetä vaalikelpoisuuttaan toimielimeen, jos hänet otetaan väliaikaisesti enintään kuuden kuukauden ajaksi mainittuun palvelussuhteeseen. Palvelussuhteen kestäessä hän ei kuitenkaan saa hoitaa luottamustointaan.