”Jos maksat lapsen älylaitteesta, voit sen käyttöä seurata”

Supernanny Pia Penttala opastaa käyttämään maalaisjärkeä lasten kasvatuksessa


Koko Suomen Supernanny Pia Penttala kehottaa vanhempia käyttämään maalaisjärkeään lasten kasvatuksessa. Edelleenkin vanhempien tehtävä on komentaa ja lasten totella. Penttala kehottaa jättämään työpaikkojen neuvottelupöydät työpaikalle. 

– Lapset tuntevat olonsa turvalliseksi, kun heillä on säännöt ja rajat, eikä heidän tarvitse itse miettiä, miten kulloinkin on oikein. Vanhempien pitää yhdessä miettiä ne arvot ja rajat, joilla kussakin perheessä eletään. Luoda tietoinen arvomaailma. Ja myös noudattaa niitä. Oikeudenmukaisesti ja kunnioittavasti kaikkia kohtaan. Ei niitä asioita tarvitse olla sataa, vaan muutama perusjuttu riittää. Vaikkapa yhteiset ruokailuhetket, koulunkäynti, harrastukset, ne muodostavat perheen yhteisen arvomaailman.

Rajojen ja sääntöjen tulee olla sellaisia, jotka pystytään pitämään. Ja, jos ei totella, niin pitää olla rangaistus. Vanhemman tehtävä on myös laittaa rangaistukset täytäntöön.

Kun perheessä on selkeä, määritelty arvomaailma ja niiden hoitaminen, kuten koulunkäynti, harrastukset tai arjen toiminnot ovat hoidossa, niin ajattelen, että miksipä sitten ei voisi pelata tai käyttää älylaitteita

Pia Penttala

– Kaikki ei saa olla vaaleanpunaista ja hattaraa. Mikäli yhteisesti sovitut asiat ovat jääneet hoitamatta, niistä seuraa rangaistus. Jos et siivoa huonettasi, siitä seuraa sanktio. Lapsen pitää tietää, mistäkin tekemättömästä asiasta seuraa, ennen kuin hän tekee omia valintojaan. Johdonmukaisuus on yksi tärkeimmistä kasvatuksen ohjenuorista.

Älylaitteet ja niiden käyttö aiheuttaa monessa perheessä riitoja. 

– Kun perheessä on selkeä, määritelty arvomaailma ja niiden hoitaminen, kuten koulunkäynti, harrastukset tai arjen toiminnot ovat hoidossa, niin ajattelen, että miksipä sitten ei voisi pelata tai käyttää älylaitteita. Toki ikätasoa vastaavasti. 

Penttala kertoo, että häneltä usein kysytään, voiko vanhempi esimerkiksi ottaa älylaitteen lapseltaan pois tai tutkailla sen sisältöä.

– Olen sitä mieltä, että jos vanhempi maksaa lapsen älylaitteesta ja sen käytöstä, hänellä oikeus tarkistaa ja selvittää, miten sitä käytetään.