Kallion ranta-asemakaava vireillä Laviassa

Nokkamaalle suunniteltu rantakaava-alueen pinta-ala on noin seitsemän hehtaaria.

Karhijärven rantaan Nokkamaalla on suunnitteilla ranta-asemakaava. Suunniteltu kaava-alue muodostuu kolmesta palstasta, joista kaksi on mantereella olevia rantapalstoja ja lisäksi Vähäsalon saari. Yhteensä suunnittelualueen pinta-ala on noin seitsemän hehtaaria. Ranta-asemakaavaa on toivonut alueen maanomistaja ja tarkoituksena on suunnitella Satakunnan maakuntakaavan mahdollistama enimmäismäärä vapaa-ajan asuntojen rakennuspaikkoja kaavaan.

Ranta-asemakaavasta voi esittää mielipiteensä kaavanlaatijalle tai Porin kaupunkisuunnitteluun toukokuun 17. päivään mennessä.

Lue lisää torstain 29.4. Uutisluotsista.