Koulut käynnistyvät poikkeusjärjestelyin

Lilja Ruokolainen, Oskari Tammisto, Ilari Tammisto ja Sampo Ruokolainen hulluttelivat Ahlaisten koulun asukasillassa maaliskuussa.

Perusopetus palaa lähiopetukseen 14. toukokuuta erikoisjärjestelyin. Kaikissa kouluissa koulutunnit ja ruokailut järjestetään porrastetusti turvavälit huomioon ottaen. Opettajat ovat oppilaita vastassa ja hoitavat välitunnit oman luokkansa kanssa porrastetusti eri piha-alueilla. 

Ahlaisten koulussa koulupäivät järjestetään lukujärjestyksen mukaan.

– Meillä on onneksi riittävästi tiloja jakaa oppilaita eri tiloihin opiskelemaan, kertoo Ahlaisten koulun rehtori Kaija Järvenpää.

Koululla on varauduttu ylimääräisin hygieniajärjestelyin ja oppilaille annetaan mahdollisuus keskusteluun, jos jokin asia painaa mieltä.

– Oppilaiden kanssa keskustellaan tilanteesta, luodaan turvallisuuden tunnetta ja positiivista luottamusta nykyhetkeen ja tulevaan, kertoo Järvenpää.

Kaikissa kouluissa käsienpesua on tehostettu jokaisen tunnin alussa ja lopussa sekä ruokailujen yhteydessä. Myös siivousta on tehostettu jokaisen ruokailuryhmän välissä. Yhteisiä koulu- ja liikuntavälineitä ei käytetä. Tunnit pidetään pääsääntöisesti oman opettajan johdolla ja toisten luokkien kanssa ei olla kontaktissa. Myös pari- ja ryhmätyöt on peruttu keväältä. Tunteja järjestetään mahdollisimman paljon ulkotiloissa.