Kunnanhallitus ohjeistaa kunnanjohtaja Jari Rantalaa toimintatapojen korjaamiseksi, taustalla kantelu epäasiallisesta käytöksestä

Pomarkun kunnanhallitus ohjeistaa kunnanjohtaja Jari Rantalaa pääluottamusmies Jaana Heinisen tekemän kantelun johdosta. Pääluottamusmies ja valtuutettu Jaana Heininen on tehnyt kantelun Rantalan käytöksestä kunnan keskuskeittiön sisäisessä tilaisuudessa. Kantelu on tehty tammikuussa 2021 ja henkilöstötoimikunnassa asiaa on käsitelty maaliskuussa 2021, mutta se on päätetty siirtää syksyyn kuntavaalien jälkeen ratkaistavaksi. Itse tapahtuma on ollut jo kesäkuussa 2020.

Kantelun tehnyt Heininen on kokenut, että Rantala on käyttänyt tilaisuudessa epäsopivaa puhetapaa.

Kunnanhallitus valtuutti kokouksessaan kunnanhallituksen puheenjohtajan Janne Päiviälän käsittelemään asian kunnanjohtajan kanssa. 

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Janne Päiviälä toteaa, että kyseessä on ollut kahden henkilön välinen keskustelu, jossa kantelun tehnyt osapuoli on kokenut toisen osapuolen käyttäneen tilanteeseen nähden tarpeettoman voimakasta puhetapaa.

– Keskustelen kunnanjohtajan kanssa vastaavien tilanteiden varalta ja käymme läpi kunnassa hyväksytyn työpaikkahäirintään ja ristiriitatilanteiden käsittelyyn liittyvän toimintaohjeen, Päiviälä toteaa.