Kylänlahden kaavamuutos myötätuulessa

Teksti: Annina Ruokoski. Kuva kuva-arkistosta.

Kylänlahden asemakaava muutos etenee. Paikallinen yrittäjä suunnittelee Kylänlahdelle uimarannan läheisyyteen terassiravintolaa. Alue on kunnan maa-aluetta ja sen kaavaa pitää muuttaa, jotta ravintolatoiminta olisi mahdollista. Kunta pyysi asiasta viranomaislausuntoja sekä alueen maanomistajien mielipiteitä. Määraikaan mennessä kaavamuutoksesta tuli vastineita, joissa esimerkiksi yhdessä muistutetaan lähialueella tapahtuvasta maatalouden elinkeinotoiminnasta, joka saattaa aiheuttaa kuivauskaudella mahdollisesti pöly- ja meluhaittaa.

Kunnanhallitus päätti jatkaa alueen asemakaavamuutosta. Kaavaehdotus ja siihen liittyvä aineisto asetetaan yleisesti nähtäville 30 päivän ajaksi ja alueen maanomistajia tiedotetaan kirjeitse kaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta. 

  Jaa: