Kylänlahden rantaravintola etenee

Timo Merimaa syksyllä Pomarkussa. Kuva ja teksti: Annina Ruokoski

Kylänlahden asemakaavamuutos sai sinetin Pomarkun kunnanhallituksessa. Kaavaehdotus oli nähtävillä 14. tammikuuta saakka ja siihen tuli kaksi muistutusta kuntalaisilta. Muistutuksiin on annettu vastineet. Satakunnan Museo ja Satakuntaliitto antoivat lausuntonsa kaavamuutoksesta, niissä todettiin, että luonnosvaiheen lausunnot on otettu muutoksessa riittävästi huomioon. 

Kylänlahden asemakaavamuutos lähti liikkeelle paikallisen yrittäjän Timo Merimaan toiveesta rakentaa rantaan ravintola. 

– Projekti etenee suunnitellusti, rakennuksen piirustukset ovat teossa ja seuraavaksi lasketaan kokonaiskustannuksia. Samanaikaisesti käynnissä on myös rahoituskanavien miettiminen, Merimaa kertoo.