Laiduntavat lehmät ovat nykyään harvinainen näky ja herättävät siksi aina huomiota

Matti Peltomaa tarjoaa laidunnuspalvelua ja hoitaa perinnebiotooppeja

Matti Peltomaan kesät ovat kiireisiä, kun hän huolehtii noin 250-päisestä karjasta eri puolilla Porin ja Pomarkun alueita.

Pomarkkulaislähtöisellä Matti Peltomaalla on ympäristösopimus maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoidosta yhteensä hiukan yli 200 hehtaarin alueella Noormarkussa, Ahlaisissa, Pomarkussa ja Porissa. Peltomaa tekee sopimuslaiduntajana yhteistyötä neljän maatilan kanssa lehmien ja lampaiden laidunnuksesta näillä perinnebiotoopeilla. Käytännössä yhteistyö toimii niin, että Peltomaa vastaa maisemanhoitoon valjastettujen nautojen ja lampaiden hyvinvoinnista kesän ajan.
– Vastaan siitä, että eläimet pysyvät laitumella terveinä ja hyvinvoivina. Työhön liittyy eläinten hoidon lisäksi myös esimerkiksi kasvillisuuden niittoa, puiden ja pensaiden raivausta ja vieraslajikasvien poistoa.
– Teen työtäni EU-rahoituksella, eikä siitä koidu maatiloille lainkaan kustannuksia. Minulla on apunani viisi kesätyöntekijää, joilla on pitkä kokemus karjan ja laidunalueiden hoidosta.

Lue koko juttu paperilehdestä 11. elokuuta.