Lammin tuulipuisto törmäsi taas jääviyksiin

Porin kaupunginhallituksen käsittelyyn tullut Ahlaisten Lammin tuulipuiston kaava törmäsi heti jääviyskysymyksiin. Vs. kaupunginjohtaja Lauri Kilkku ilmoitti jääviytensä asian käsittelyyn, ja hanke jätettiin jääviyksien selvittämisen takia pöydälle. 

Jääviyksien takia hankkeessa ollaan nyt poikkeuksellisen tarkkana, sillä alkuperäinen hanke kaatui juuri jääviyteen Korkeimmassa hallinto-oikeudessa toukokuussa 2021. KHO:n mukaan tuulipuiston kaavan käsittelyyn kaupunginhallituksen kokouksissa osallistunut Martti Lunden (sd.) oli jäävi, koska hän oli samaan aikaan myös Porin Energia Oy:n hallituksen jäsen.

A. Ahlström Kiinteistöt Oy ja Satawind Oy ovat sopineet Porin kaupungin kanssa Lammin tuulipuistohankkeen panemisesta uudelleen vireille. Hanketoimijat päivittävät hanketta niin, että se vastaa tämän päivän vaatimuksia ympäristökysymysten, teknologian ja talouden osalta.

Porin kaupunginhallituksen piti päättää hankkeen käynnistämisestä kokouksessaan maanantaina. Porin kaupunki on valmistellut yhdessä Satawind Oy ja A. Ahlström Kiinteistöt Oy kanssa sopimusluonnoksen Lammin tuulivoimapuistoa koskevan osayleiskaavan edellyttämästä yhteistyöstä. 

Hankesuunnittelusta vastaava konsultti on Ramboll Suomi Oy. Lisäksi sovitaan tiedonvaihdosta ja hallinnollisista menettelyistä lain ja asetusten edellyttämällä tavalla. Satawind Oy ja A. Ahlström Kiinteistöt Oy vastaavat kaikista kaavoituskustannuksista sekä sopimuksen voimaantulosta, sitovuudesta ja raukeamisesta.