Lavialaisten päivä venyy pitkäksi Porissa

Lavian ja Porin välinen päivittäinen bussiyhteys linja 69 ja perjantaisin ajava linja 68 ovat päättymässä 30. kesäkuuta 2020 nykyisen sopimuskauden tullessa loppuun. Lavian ja Kankaanpään väliä ajava Lamminmäki Oy:n kanssa tehty sopimus jatkuu kesään 2022 saakka nykyisellä aikataululla eli useita vuoroja koulupäivinä.

– Laviassa tarvittaisiin arkisin enemmän vuoroja, jotta Porissa opiskelemassa käyvien lavialaisten nuorten päivistä ei tulisi niin pitkiä kuin nyt. Porin keskustan lukioihin ja Winnovaan voisi ajatella hakeutuvan jopa kymmenen oppilasta, mikäli liikenneyhteydet olisivat paremmat. Tällä hetkellä Kankaanpää houkuttelee useita joustavamman aikataulun vuoksi, kertoo Lahtivirta.

Lavian yhtenäiskoulun 7.–9. -luokkalaiset ovat sitä mieltä, että maanantaista perjantaihin ajettava joukkoliikenne toimii nykyisellä reitillä hyvin, mutta koulupäivät venyvät melkein 12 tuntisiksi ja se vaikeuttaa harrastamista. Lauantaivuorojen tarpeellisuus jakoi koululaisten mielipiteet.