Lavian virastotalon purkupäätöksestä on jätetty oikaisuvaatimus

Lavian virastotalon purkamispäätöksestä on tehty oikaisuvaatimus. Lavian virastotalolle ja liikerakennukselle myönnettiin purkamislupa 20. toukokuuta. Lavia-seura vaatii oikaisussa, että ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnan tulee ottaa asia käsiteltäväkseen ja hylätä tehty purkamislupahakemus.

ELY-keskukselle on saapunut 26.5.2020 päivätty kiinteistöä koskeva suojeluesitys, jossa Lavia-Seura esittää virastotaloa ja liikerakennusta suojeltavaksi. Suojeluesityksen perusteluina todetaan muun muassa seuraavaa:

– Lavian kylänraitti muodostaa kiinteän kokonaisuuden, jossa valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaaksi rakennetuksi ympäristöksi arvotettu Tampereentien raitti jatkuu ajallisesti lähes yhtä vanhana Porintielle. Raitin keskuksena toimii tori, jonka ympärille Viittatien varrelle on keskitetty julkiset rakennukset virastotalo, terveyskeskus, paloasema ja kunnantalo.