Lopettamisuhka väistyi jälleen Reposaaren koulun yltä

Kuvituskuva ja teksti: Maarit Kautto

Porin vuoden 2021 talousarvio etenee kaupunginvaltuustoon. Kaupunginhallitus hyväksyi talousarvioehdotuksen sekä vuosien 2021–2023 taloussuunnitelman kolmannella lukukerralla 30. marraskuuta tehtyään siihen joitakin lisäyksiä ja muutosehdotuksia.

Reposaaren koulun yllä leijuneen lakkautusuhan kaupunginhallitus torppasi jälleen.Koulua on yritetty nykyisen valtuuston aikana lakkauttaa jo kaksi kertaa, mutta turhaan. Tällä kertaa koulun kohtaloksi olisi koitunut kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkosen talousarvioon esittämä teksti, jonka mukaan kaikkien koulujen oppilasmäärät tarkistettaisiin vuosittain. Mikäli oppilasmäärä on alle 50 kahtena tarkastuspäivänä peräkkäin, koulu lakkautetaan. Käytännössä Porissa ei ole muita alle 50 oppilaan kouluja kuin Reposaaressa.

Kaupunginhallitus päätti kuitenkin äänestyksen jälkeen poistaa kirjauksen talousarvioesityksestä. Lisäksi poistettiin kouluihin liittyvä mittari siitä, että yli kahden ikäluokan yhdysluokkia ei olisi yleisopetuksen kouluissa.