Luottamuspaikkojen jaosta päästiin sopuun Pomarkussa

Pomarkussa puolueet ovat päässeet sopimukseen luottamushenkilöiden paikkajaosta valtuustokaudeksi 2021–2025.

Neuvotteluissa on päädytty siihen, että kunnanvaltuustoon valitaan kolme varapuheenjohtajaa. Kunnanvaltuuston puheenjohtajuus menee Keskustalle, 1. varapuheenjohtajuus Perussuomalaisille, 2. varapuheenjohtajuus SDP:lle ja 3. varapuheenjohtajuus Kokoomukselle.

Kunnanhallituksen puheenjohtajuuden saa Kokoomus, 1. varapuheenjohtajuuden Keskusta ja 2. varapuheenjohtajuuden Perussuomalaiset. Keskusta saa kunnanhallitukseen kolme paikkaa, Kokoomus kaksi paikkaa, Perussuomalaiset kaksi paikkaa ja Sosialidemokraatit ja Vasemmistoliitto molemmat yhden paikan.

Puolueet päättivät nostaa kasvatus- ja opetuslautakunnan sekä teknisen lautakunnan paikkamäärä takaisin yhdeksään henkilöön. Kasvatus- ja opetuslautakunnan sekä teknisen lautakunnan paikat jakaantuvat puolueiden välillä samoin kuin kunnanhallitus. Kasvatus- ja opetuslautakunnan puheenjohtajuus menee Kokoomukselle ja varapuheenjohtajuus Keskustalle. Teknisen lautakunnan puheenjohtajuuden saa Keskusta ja varapuheenjohtajuuden Kokoomus.

Hyvinvointilautakuntaan Keskusta saa kaksi paikkaa, Kokoomus, Perussuomalaiset ja SDP yhden paikan kukin, lautakunnan puheenjohtajuuden saa Perussuomalaiset ja varapuheenjohtajuuden SDP.

Tarkastuslautakuntaan valitaan yksi jäsen kustakin valtuustopuolueesta, puheenjohtajuus menee Keskustalle ja varapuheenjohtajuus Kokoomukselle.