Merikarvia vai Kankaanpää?

Siikaislaiset varovaisen myönteisiä kuntaliitokselle

Siikaisten kunta julkaisi vuoden 2020 viimeisissä Kuntauutisissa ja verkkosivuillaan tulevaisuuskyselyn, jossa kysyttiin vastaajien kantaa muun muassa kuntaliitokseen. Kyselyyn saatiin tammikuun puoleen väliin mennessä 24 vastausta. Vaikka vastaajia oli vain alle kaksi prosenttia kunnan väkiluvusta, on vastausten perusteella aistittavissa hienoista myönteistä suhtautumista kuntaliitokseen.

Vain kaksi vastaajaa koki kuntaliitoksen yhteenkään naapuriin mahdottomaksi ajatukseksi. 15 vastaajaa oli sitä mieltä, että liitosneuvottelut olisi käynnistettävä heti tai alkavan valtuustokauden aikana. Seitsemän mielestä kuntaliitosvalmistelut tulisi käynnistää, mikäli nykyistä palvelurakennetta ei pystytä ylläpitämään.
Mieluisimmaksi liitoskumppaniksi nousi Merikarvia, jota puolsi 11 vastaajaa. Kankaanpään kannalla oli 10 ja Pomarkun kaksi. Toiseksi parhaana vaihtoehtona Merikarviaa piti 10, Kankaanpäätä kolme ja Pomarkkua kaksi. Kolmannelle sijalle jäi seitsemän mielestä Pomarkku ja neljän Kankaanpää.