Mikko Viitala kieltäytyi teknisen johtajan virasta, samoin varalle valittu Marila 

Annina Ruokoski

POMARKKU

Mikko Viitala valittiin Pomarkun kunnan uudeksi tekniseksi johtajaksi, mutta hän ei ota virkaa vastaan. Myöskin varalle valittu Jarno Marila kieltäytyi virasta.

Kunnanvaltuusto päätti viime viikon keskiviikkona valita Viitalan virkaan. Valtuusto päätti Jaakko Jaakkolan (kesk.) ehdotuksen mukaisesti, että teknisen johtajan olisi työskenneltävä Pomarkussa täyden työajan ja, että hänelle maksettaisiin edellisen teknisen johtajan palkkatasoa vastaava palkka. Mikko Rajakangas (kesk.) kannatti Jaakkolan esitystä.

Kunnanhallituksen pohjaesityksessä ehdotettiin, että uuden teknisen johtajan työpanoksesta olisi myyty Jämijärven kunnalle 30%, jolloin Jämijärvi olisi maksanut uuden teknisen johtajan palkkakustannuksista 30 prosenttia. Pomarkun osuudeksi olisi jäänyt loppuosuus, joka olisi ollut summaltaan sama kuin edellisen teknisen johtajan palkkataso. Jämijärvellä on alkamassa keskuskoulun rakentaminen ja kunta olisi ostanut teknisen johtajan palvelut Pomarkulta 1. elokuuta alkaen kahdeksi vuodeksi määräaikaisella sopimuksella.

Suoritetussa äänestyksessä kunnanhallituksen ehdotuksen kannalla oli kuusi valtuutettua: Jaakko Aromaa, Jouni Erola, Laura Peltomäki, Janne Päiviälä, Jouko Rosendahl ja Jani Valli.  Jaakkolan ehdotuksen kannalla oli 15 valtuutettua: Minna Grönman, Jaana Heininen, Juhani Heinäaho, Susanna Helin-Rauäng, Jaakko Jaakkola, Jari Jokinen, Heidi Kyrö-Anttila, Jarkko Laitila, Olavi Leppänen, Jussi Leppäniemi, Anne Puutio, Mikko Rajakangas, Aila Salmela, Ville Sileäkangas ja Risto Peltomaa.

Keskusteluissa teknisen johtajan palkkaamista täysiaikaiseksi ja edellisen teknisen johtajan palkalla, perusteltiin muun muassa sillä, että kuntaan on juuri saatu luotua palkkausjärjestelmä ja pelättiin, että muut työntekijät alkavat vaatia palkkojensa korotusta, mikäli uusi tekninen johtaja saa palkkajärjestelmästä korkeampaa palkkaa. Virkaehtosopimuksen mukaisesti johtoryhmään kuuluvalle tekniselle johtajalle olisi kuitenkin voinut maksaa korkeampaa palkkaa kuin, mitä aiemmin kunnassa on maksettu. 

Teknistä johtajaa on haettu Pomarkkuun keväästä lähtien edellisen irtisanouduttua toukokuun alusta lukien. Valintaa varten perustettuun työryhmään kuuluivat teknisen lautakunnan puheenjohtaja Pekka Myllymäki, Mikko Rajakangas, Aila Salmela, Jani Valli sekä tekninen johtaja Jouni Koskinen ja kunnanjohtaja Jari Rantala. Myös kunnanhallituksen puheenjohtaja Jarkko Laitila ja kunnanvaltuuston puheenjohtaja Risto Peltomaa olivat osana työryhmää.

Työryhmä on päätyi ehdottamaan virkaan Mikko Viitalan yksimielisesti. Työryhmä on myös pyytänyt aiemmin kunnanhallitukselta raamia palkkauksesta, mutta tuolloin kh totesi, että valitaan virkaan paras ehdokas, eikä antanut rajoitteita palkkauksen suhteen.

Kunnanhallitus kokoontuu ensi viikon keskiviikkona 1. heinäkuuta, jolloin jälleen pohditaan teknisen johtajan valintaa.