Minna Grönman johtaa valtuustoa

Pomarkun uusi valtuusto kokoontui monitoimitalolla viime viikon torstaina.

Pomarkun valtuustoa johtaa keskustan Minna Grönman. Hän on kautta aikojen ensimmäinen nainen kunnan historiassa valtuuston nuijan varressa. Grönman toivoo tulevan valtuustokauden olevan avoin, tiedottava ja yhteistyöhaluinen. 

Varapuheenjohtajia valittiin kolme: ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi perussuomalaisten Hanna Viljanen, toinen varapuheenjohtaja on demareiden Olavi Leppänen ja kolmas varapuheenjohtaja on kokoomuksen Jaakko Aromaa. 

Kunnanhallituksessa puhetta johtaa kokoomuksen Janne Päiviälä, ensimmäinen varapuheenjohtaja on keskustan Kaarlo Peltomaa ja toinen varapuheenjohtaja on perussuomalaisten Jouni Erola.

Kunnanhallitukseen valittiin keskustasta Kaarlo Peltomaan (varajäsen Wiljam TImgren) lisäksi Jussi Leppäniemi (Jarkko Lehtolammi) ja Suvi Pakkala (Anna-Kristiina Rosendahl). Kokoomuksesta kunnanhallituksessa on puheenjohtaja Päiviälän (Jani Valli varajäsenenä) lisäksi  Miia Hietanen (Mari Mäensivu). Perussuomalaisista kunnanhallituksessa istuvat Jouni Erola (Tarmo Haapala) ja Heidi Kyrö-Anttila (Anna-Mari Kauppinen). Sosialidemokraattien edustaja kunnanhallituksessa on Jari Jokinen (Susanna Helin-Rauäng). Vasemmistoliitosta kh:ssa istuu Aila Salmela (Satu Grönholm).

Kasvatus- ja opetuslautakuntaa johtaa kokoomuksen Laura Peltomäki (Mari Mäensivu). Varapuheenjohtaja on keskustan Suvi Pakkala (Linda Asp) ja muuta keskustan jäsenet ovat Satu Koskela (Anna-Kristiina Rosendahl) ja Kari Nenonen (Jouni Peltoniemi). Kokoomuksen toinen paikka menee Jesse Varjoselle (Jouko Rosendahl). Perussuomalaisten edustajat lautakunnassa ovat Jouni Erola (Risto Närvä) ja Pinja Rosendahl (Satu Viljanen). Markku Koskinen edustaa demareita lautakunnassa ja varajäsen on Sauli Setälä. Vasemmistoliitosta lautakunnan jäsen on Jesse Peltonen (Juha Räihä).

Teknisessä lautakunnassa puhetta johtaa keskustan Mikko Rajakangas (Jarkko Lehtolammi).  Varapuheenjohtaja on Jani Valli (Jesse Varjonen). Kokoomuksen toinen edustaja lautakunnassa on Mari Mäensivu (Anna Isoviita). Keskustan toinen edustaja on Anna-Kristiina Rosendahl (Satu Koskela). Perussuomalaisten edustajat ovat Tarmo Haapala (Tapio Haapala) ja Virpi Jokela (Satu Viljanen). Sosialidemokraateista tekniseen nimettiin Juhani Heinäaho (Teemu Koskinen). Aila Salmela on vasemmistoliiton edustaja teknisessä lautakunnassa ja varajäsen on Satu Grönholm.

Hyvinvointilautakuntaa johtaa perussuomalaisten Risto Närvä (Eetu Rauäng). Varapuheenjohtajaksi valitaan demareiden Susanna Helin-Rauäng (Pia Jokinen). Keskustasta lautakuntaan kuuluvat Linda Asp (Tanja Raukola) ja Wiljan TImgren (Jouni Peltoniemi) Kokoomuksen edustaja on Sofia Kauraoja (Anna Isoviita). 

Tarkastuslautakuntaan valitaan jokaisesta valtuustopuolueesta yksi jäsen, puhetta johtaa keskustan Jarkko Laitila (Kari Nenonen)  ja varapuheenjohtaja on kokoomuksen Jesse Varjonen (Jouko Rosendahl). Demareista tarkastuslautakuntaan valitaan Jaana Kovanen (Pirkko Kujansuu), perussuomalaisista Erkki Ketola (Raimo Lehtomäki) ja vasemmistoliitosta satu Grönholm (Tarja Mäkelä).

Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja on keskustan Esa Haavisto ja varapuheenjohtaja kokoomuksen Olli Mäkelä. Sosialidemokraateista Teuvo Vainio , perussuomalaisista Tiina Viitala, vasemmistoliitosta Satu Grönholm. Varajäsenet kutsumisjärjestyksessä: Pauliina Pärkö, kesk., Jesse Varjonen, kok., Anne Niinihuhta, ps., Matti Kinnunen, sd., Marjo Mertanen, vas.

Valtuuston vaalilautakunnan puheenjohtaja on keskuan Kaarlo Peltomaa. Varapuheenjohtaja kokoomuksen Jaakko Aromaa (Jani Valli). Demareista Susanna Helin-Rauäng (Jari Jokinen), perussuomalaisista Hanna Viljanen (Virpi Jokela), vasemmistosta Jaana Heininen (Aila Salmela).

Valtuuston valmisteluvaliokuntaan valitaan kunkin valtuustoryhmän puheenjohtaja eli siihen kuuluu kokoomuksesta Jaakko Aromaa, demareiden Olavi Leppänen, perussuomalaisten Jouni Erola, vasemmistoliiton Jaana Heininen ja keskustan Kaarlo Peltomaa. Puhetta johtaa valtuuston puheenjohtaja Minna Grönman. 

Kiinteistötoimitusten uskotuiksi miehiksi valittiin Minna Grönman, Taija Hakala, Jaana Heininen, Jussi Leppäniemi, Jarno Liukonen, Katja Närvä, Mikko Rajakangas ja Juha Salmio.

PoSan hallitukseen valitaan Pomarkusta Jaakko Aromaa, joka on myös varapuheenjohtaja. 

PoSa yhtymävaltuustoon Pomarkusta valitaan kokoomuksesta Jouko Rosendahl (Miia Hietanen), perussuomalaisista Heidi Kyrö-Anttila (Raimo Lehtomäki), keskustan edustajan nimeä ei ole vielä.

PoSan ympäristö- ja terveyslautakuntaan valitaan Pomarkusta Jouni Erola (Hanna Viljanen).

PoSan oikaisuvaatimuslautakuntaan valittaneen Pomarkusta keskustalainen.

PoSan tarkastuslautakuntaan valittaneen Pomarkusta demarinainen

Poliisipiirin neuvottelukuntaan valitaan Pomarkusta perussuomalaisten Heidi Kyrö-Anttila.

Pomarkun kunnanhallitus nimesi edustajia lautakuntiin, osakeyhtiöihin ja yhtymiin

Pomarkun kunnanhallitus päätti  23. elokuuta kokouksessaan edustajista lautakuntiin, osakeyhtiöihin, yhtymiin ja yhdistyksiin, joissa kunta on mukana tai jäsenenä. 

Kasvatus- ja opetuslautakuntaan valittiin yksimielisesti kunnanhallituksen edustajaksi Miia Hietasen ja hyvinvointilautakuntaan Jouni Erolan.

Kunnanhallituksen edustajaksi tekniseen lautakuntaan Kaarlo Peltomaa ehdotti Jussi Leppäniemeä ja Aila Salmela ehdotti Jari Jokista. Koska tehtiin kaksi ehdotusta, suoritettiin vaali enemmistö vaalina. Vaalissa annettiin yhteensä yhdeksä  ääntä, joista Leppäniemi sai kahdeksan ja Jokinen yhden. Näin kunnanhallituksen edustajaksi tekniseen lautakuntaan valittiin Jussi Leppäniemi. 

Timo Pihlaja ja hänen varaedustajanaan Jari Rantala valittiin kunnanhallituksen edustajiksi Asunto Oy Pitkäkujan, Kiinteistö Oy Kiviaidan, Kiinteistö Oy Tornirivin, Kiinteistö Oy Tornirinteen, Kiinteistö Oy Pomarkun Vuokratalojen Ja Koskimarkku Oy:n hallituksiin.

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry:hyn valittiin  Jesse Peltonen, varalla Nikolai Piirainen, Osuuskunta Metsäliittoon Jarkko Laitila varalla Tapio Aromaa ja Apetit Oy:hyn Jarkko Laitila, varalla Jari Rantala.

Sarastia Oy:n yhtiökokousedustaja on Jesse Peltonen ja neuvottelukunnan edustaja Jari Rantala.

Lisäksi valittiin kunnanhallituksen edustajiksi seuraavat henkilöt:  

Satakunnan Elämysrautatie, Jaakko Jaakkola, Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry., Minna Grönman, PSSV Oy, Janne Päiviälä, Maaseutuhallinnon yhteistyöryhmä, Jouni Erola, varalla Jarkko Laitila.

Valinnat tiekuntiin: Alisenjoentie, Aimo Uusitalo, Harjakoski-Riuttansalmi -tie, Riitta Mikkola, Isojärventie, Esa Haavisto, Kerimannintie, Jouko Rosendahl, Kirvesjärventie, Jarkko Laitila, Ojakorventie, Jarkko Laitila, Pitkäkuja, Hannu Pärkö, Ruuskantie, Seppo Vuorela, Ryhdintie, Esa Perkiökangas, Saarentie, Minna Grönman, Salmiontie, Jarmo Salmio, Salontie, Seppo Vuorela, Vyöskankaantie, Jarmo Salmio, Pikku-Valkjärventie, Jouko Rosendahl, Honkaharjuntie, (Honkakoski) Jaakko Jaakkola.

Elinkeinotoimikuntaan kunnanhallitus valitsi puheenjohtajaksi Janne Päiviälän, varapuheenjohtajaksi Olavi Leppäsen ja jäseniksi Aila Salmelan, Wiljam Timgrenin ja Hanna Viljasen. Lisäksi elinkeinotoimikuntaan valittiin asiantuntijajäseneksi kunnanvaltuuston puheenjohtaja Minna Gröman.

Henkilöstötoimikuntaan valittiin puheenjohtajaksi Kaarlo Peltomaa, varapuheenjohtajaksi Jouni Erola ja jäseneksi Aila Salmela. Yhteistyötoimikuntaan valittiin Aila Salmela.

Vaalipiirikohtaisille kuntapäiville valittiin kunnanhallituksen edustajaksi Minna Grönman ja hänen varaedustajakseen Jaakko Aromaan.