Noormarkun Mäntylään katusuunnitelma

Katuja rakennetaan tonttikysynnän mukaan

Sepelimäentietä on tarkoitus jatkaa ja tehdä siitä kolme vasemmalle erkanevaa katua sekä yksi katu oikealle. Vielä maasto on pelkkää pusikkoa ja metsää.

Porin kaupunki on tehnyt suunnitelman katujen rakentamisesta Noormarkun Mäntylän alueelle. Suunnitelma pitää sisällään Sepelimäen-, Kuusitiaisen-, Lapintiaisen- ja Nokitiaisentiet. Tekninen lautakunta hyväksyi Mäntylän katusuunnitelman kokouksessaan 16. marraskuuta.

Mäntylän alueella on tällä hetkellä 15 vapaata kaupungin omistuksessa olevaa omakotitonttia.

– Tonteista neljä on heti Sepelimäentien alkupään korttelissa. Isokaari-nimisen tien varrella on neljä vapaata tonttia. Lisäksi omakotitontteja on Vesiviidantien ja Korpelanhaantien läheisyydessä. Osa tonteista on perustamisolosuhteiltaan hieman haasteellisempia, tonttipäällikkö Elisa Laine kertoo.

Uusien katujen rakentamista Mäntylään on mahdollista joko nopeuttaa tai viivästyttää tonttikysynnän mukaan.

– Ensisijaisesti kaupungin pyrkimyksenä on kuitenkin ohjata aikaisemmin rakennettuihin katuihin rajjoittuvat tontit rakentumaan mahdollisimman tehokkaasti ennen uusien katujen rakentamista. 

– Katusuunnitelmien laatiminen ja vahvistaminen riittävän varhaisessa vaiheessa edesauttaa kaupungin nopeaa reagointia mahdollisesti tulevaan kysyntään.

Lue koko juttu paperilehdestä 25. marraskuuta.