Noormarkussa ollaan sydämen asialla

Vastaava kirjastonhoitaja Anna Riihiluoma harjoittelee deffan käyttöä Satakunnan Sydänpiirin projektisuunnittelijan Terhi Saari-Hannibalin opastuksella, Noormarkun-Pomarkun sydänyhdistyksen sihteerin ja rahastonhoitajan Sirkka-Liisa Riikosen ja vertaistukihenkilön Pirjo Aholan seuratessa tiiviisti taustalla.

LC Noormarkku hankki joulukuussa järjestämänsä Hyvän sydämen joulukonsertin (Simo Silmu & Jaana Lammi) tuotoilla kolme sydäniskuria Noormarkun keskustaajaman alueelle: kirjastoon, Shellille ja Forssintien K-Marketiin.

Opastavan sydäniskurin käyttö on sinänsä yksinkertaista, mutta käyttökynnystä madaltaa tutustuminen laitteeseen jo etukäteen. Siihen tarjoutui loistava mahdollisuus Satakunnan sydänpiirin järjestämässä info- ja koulutustilaisuudessa Noormarkun kirjastossa 2. maaliskuuta. Mukana tässä sydämellisessä yhteistyössä oli myös Pomarkun-Noormarkun sydänyhdistys.

Rohkeuden ja välittömän avun merkitystä sydänpysähdystilanteessa painottaa myös Satakunnan Sydänpiirin projektisuunnittelija, sairaanhoitaja Terhi Saari-Hannibal. Vanhat elvytysopit ja taidot ovat edelleen arvossaan ja tarpeellisia, mutta sydäniskuri, vierasperäiseltä nimeltään defibrillaattori eli deffa toimii elvytyksessä tärkeänä apuna ja lisänä.

Siinä missä paineluelvytyksellä pyritään saamaan veri kiertämään elimistössä mekaanisen pumppauksen avulla ja puhalluselvytyksellä yritetään saada potilaalle lisähappea, sydäniskurin tehtävänä on saada potilaan sydän jälleen sykkimään oikeassa rytmissään. Deffalla ei pysty tekemään vahinkoa, eikä potilaan sydämentahdistinkaan ole este sen käyttämiselle.