Piilitien varren peltoalue ei sovi koirapuistoksi

Uutta aluetta etsitään taajaman reuna-alueilta

Valtuutettu Jarno Joensuun (sd) aloite koirapuiston rakentamisesta Noormarkkuun on Porin kaupunkisuunnittelun lausunnon mukaan ensiarvoisen tärkeää, kunhan sopiva paikka löytyy.
Alustavasti koirapuistoa kaavailtiin niin sanotulle Paattilammin peltoaukealle Piilitien varteen. Tämä paikka ei kuitenkaan ole koirapuistoksi sopiva, muun muassa päiväkodin ja koulun läheisyyden vuoksi. Talvisin pellolle on ajettu ladut, joita päiväkodin lapset käyttävät. Ongelmia tuottaisi myös pysäköinnin järjestäminen, koska päiväkodin parkkipaikka on muutoinkin vilkkaassa käytössä.
Porin kaupunkisuunnittelu on pyytänyt koirapuistosta lausunnot Suomen Kennelliitolta, Satakunnan Kennelpiiriltä sekä Piilitien päiväkodin henkilökunnalta. Päiväkodin henkilökunta korostaa muun muassa pellon talviaikaista käyttöä sekä sitä, että kaikki lapset eivät ole tottuneet koiriin ja saattavat pelätä niitä.
Kennelliitto ja kennelpiiri muistuttavat, että koirapuiston lähialueen asukkaita ja toimijoita pitää aina kuulla ennen puiston sijoitusta. Koirapuistoon tulee olla hyvät kevyen liikenteen yhteydet sekä helposti järjestettävissä oleva huoltoyhteys. Koirapuiston läheisyydessä pitää olla mahdollisuus paikoituksen järjestämiseen.
Koirapuistot pyritään sijoittamaan hiukan erilleen asutuksesta, vilkasliikenteisistä teistä, kouluista, päiväkodeista ja kävelyreiteistä. Monesti koirapuistot ovat esimerkiksi pienteollisuusalueiden tai taajamien reunoilla.
Porin kaupunkisuunnittelu suositteleekin Noormarkun koirapuiston sijoittamista jonkin keskustan tuntumassa olevan yritysalueen läheisyyteen tai kaavoittamattomalle taajaman reuna-alueelle.
Noormarkun koirapuistoasia kaupunkisuunnittelun lausuntoineen on esillä Porin kaupunginhallituksen kokouksessa maanantaina 14. maaliskuuta.