Pohjois-Satakunta siirtyi koronan leviämisvaiheeseen

Pomarkussa 18 altistunutta

PoSan COVID-tilanne on huonontunut nopeasti kahden päivän aikana. Pomarkun kunnan liikuntatilassa lentopallo-ottelussa on altistunut 18 henkilöä. Honkajoen lukiossa viisi on asetettu karanteeniin ja yläkoulun karanteeneja kontaktoidaan parhaillaan. Sählykoulussa on altistunut ja karanteeniin asetettu 18. Attendon hoivakodissa Villa Rauhalassa Honkajoella ja Anna-kodissa Karviassa on todettu COVID-tapaukset, joista on menossa laaja selvitys yhteistyössä Satasairaalan kanssa.

Tänään pidetyssä kokouksessa, johon osallistuivat Pohjois-Satakunnan kuntien johtajat, PoSan tartuntataudeista vastaavat viranomaiset ja Satakunnan sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava lääkäri, alueen todettiin siirtyneen leviämisvaiheeseen.

Viimeisten 14 vrk:n aikana on todettu 14 COVID–tartuntaa, joista 12:n vastaukset on saatu eilisen ja tämän päivän aikana. Tartuntojen lähteet ovat tiedossa ja ne liittyvät pääosin kahteen tartuntaketjuun. Tilanteeseen liittyy useita joukkoaltistumisia. Viime viikolla Honkajoella tiedotettiin ravintola Harakassa ja Karviassa Matinsuon kylätalossa tapahtuneista altistuksista.

Uudet todetut tapaukset ovat johtaneet useisiin joukkoaltistuksiin 23–25.11. välisenä aikana (COVID voi tarttua 2 vuorokautta ennen oireiden alkua.) Kankaanpäässä päiväkoti Havussa kaksi päiväkotiryhmää ja kuusi työntekijää on asetettu karanteeniin, muuten varhaiskasvatus toimii normaalisti. 

Villa Rauhalan ja Karvian Anna-kodin henkilökunnassa on todettu sairastuneita ja kaikki altistuneet on asetettu karanteeniin ja työjärjestelyjä tehdään ja riittävä hoitajamitoitus turvataan. Toistaiseksi asukkaat ovat terveitä. Kaikista asukkaista ja henkilökunnasta on tänään otettu COVID-näytteet ja vastaukset saadaan iltaan mennessä. Vastauksien perusteella valmistellaan tarvittavat jatkotoimenpiteet ja kaikki mahdollinen tehdään asukkaiden suojelemiseksi, intervalleja ei toistaiseksi järjestetä, eikä uusia asukkaita oteta. Omaisia on asiasta tiedotettu ja hoitokoteihin on asetettu vierailukielto.

Altistuneet määrätään kymmenen vuorokauden karanteeniin viimeisestä altistuspäivästä. Useimpien kohdalla karanteeniaika on 25.11.– 5.12. tai 26.11.– 6.12. Sairastuneet saavat eristyspäätöksen.

Sairastuneiden perheenjäsenet määrätään karanteeniin, mutta karanteeniin määrättävien altistuneen perheenjäsenet eivät voi tartuttaa eteenpäin ja he saavat liikkua normaalisti. Jos kuitenkin karanteeniin määrätty sairastuu, hänet on testattava ja tällöin perheenjäsenten tulee odottaa kotona testivastausta.

Tautitilanteen etenemisen pysäyttäminen vaatii tehokkaita ja laajoja toimenpiteitä, joten PoSan alueen kunnat ovat päättäneet ryhtyä yhdessä merkittäviin rajoituksiin ja sulkemisiin.

Pomarkun kunta ryhtyy seuraaviin toimenpiteisiin, joilla pyritään pysäyttämään viruksen leviäminen. Toimenpiteet ovat voimassa toistaiseksi ja muutoksista tiedotetaan erikseen. Toimenpiteet astuvat voimaan välittömästi sitä mukaan, kun ne saadaan toteutettua:

– Kuntalaisia kehotetaan käyttämään kasvomaskia kaikissa yleisissä tiloissa

– Monitoimihalli sekä muut kunnan urheilutilat suljetaan yleisöltä

– Suositellaan, ettei ryhmäharrastuksia järjestetä

– Kirjaston käyttöä rajoitetaan (1 – 2 asiakasta kerrallaan), tarkentavat ohjeet myöhemmin

– Koulujen henkilökunta käyttää kasvomaskia

– Yhteiskoulun ja lukion oppilaat käyttävät kasvomaskia

– Varhaiskasvatuksen henkilökunta käyttää visiiriä tai kasvomaskia

– Huoltajille vahva suositus käyttää kasvomaskia vietäessä ja haettaessa lasta varhaiskasvatukseen

– Koulukuljetuksissa taksit käyttävät kasvomaskia, samoin yhteiskoulun ja lukion oppilaat

– Kunnanvirasto suljetaan

– Pakottavat tapaamiset kunnan henkilöstön kanssa sovittava etukäteen suoraan ao. henkilön kanssa

– Kunnan henkilöstö käyttää asiakastapaamisissa kasvomaskia

– Asiakkaiden suositellaan käyttävän kasvomaskia tapaamisissa

– Nuorisotalo suljetaan

– Kunnan kaikki tapahtumat perutaan toistaiseksi

– Kokoukset etänä tai vähintään hybridimallisina, mahdollisimman vähän henkilöitä paikalla

– Etätyön mahdollisimman laaja käyttö

– Ulkopuolisiin kokouksiin osallistuminen vain etänä

– Suositellaan välttämään tarpeetonta matkustamista, PoSa on nyt leviämisvaiheen alue

– Yli 10 hengen tilaisuuksia ei tulisi järjestää, edes perhepiirissä

– Yleinen kasvomaskin käyttösuositus koskee edelleen kaikkia yli 15-vuotiaita.

Siikaisten kunta on päättänyt seuraavista toimenpiteistä Suomen hallituksen antamien leviämisvaihetta koskevien suositusten mukaisesti. Toimenpiteet tulevat voimaan maanantaina 30.11 ja jatkuvat 31.1.2021 saakka, ellei tartuntatautiviranomainen aiemmin suosita rajoitusten purkamista.

– Kunnan hallinnassa olevat ryhmäliikunta- ja harrastustilat suljetaan 31.1.2021 asti (liikuntahalli, kuntosali, Heikintalo) ja niissä toimivien harrasteryhmien kokoontumiset jäävät tauolle. Myös yksityisille toimijoille suositellaan ryhmäkokoontumisten lopettamista toistaiseksi.

– Kirjasto on avoinna normaalein aukioloajoin, mutta toimintaa rajoitetaan siten, että kirjaston tiloissa saa asioida vain yksi henkilö/perhe kerrallaan ja tiloissa on käytettävä kasvomaskia.

– Kunnantuvan asiointipiste on avoinna vain maanantaisin 30.11 alkaen. Asioimaan saa tulla vain yksi henkilö kerrallaan ja hänen on käytettävä kasvomaskia.

– Kunnan teknisessä toimessa ja hallinnon palveluissa asioidaan vain puhelimitse tai sähköpostin välityksellä, tai varaamalla henkilökohtainen aika etukäteen. Myös näissä tilanteissa on käytettävä kasvomaskia.

– Kunnan henkilökunta käyttää asiakaspalvelutilanteissa kasvomaskia ja siirtyy työskentelemään osittain etänä niissä tehtävissä, joissa se on mahdollista.

– Kunnan toimielinten ja henkilökunnan kokoukset järjestetään etänä, jos niihin osallistuu yli 5 henkilöä ja turvaväleistä ei pystytä varmistumaan.

– Kunta suosittelee asukkaitaan välttämään tarpeetonta matkustamista, myös naapurikuntien alueelle. Epidemian leviämisvaara on tällä hetkellä suuri.

– Yli 10 hengen tilaisuuksia ei tule järjestää, edes perhepiirissä.

Koulua ja päiväkotia koskevat erityistoimenpiteet:

Koulu:

• Koulun sisätiloissa kaikki henkilökuntaan kuuluvat käyttävät tarkoitusta varten hyväksyttyä maskia. Terveydellisistä syistä henkilökuntaan kuuluva voi käyttää myös tarkoitukseen soveltuvaa visiiriä. Työnantaja tarjoaa henkilöstölle maskit ja visiirit.

• Siikaisten yhtenäiskoulussa ylä-asteen oppilailla ei ole maskipakkoa (yhtenäiskoulun erillisohje)

• Luokkiin toimitetaan erilliset kertakäyttöroskapussilla varustetut roskikset maskeja varten.

• Ulkopuolisia henkilöitä ei päästetä koulun tiloihin ilman maskia. Lasten vanhemmille annetaan ohje, jonka mukaan lapsia noudettaessa ei tulla tarpeettomasti sisätiloihin.

• Koulusta ei tehdä vierailuja koulun ulkopuolelle.

• Ulkona tapahtuvassa toiminnassa maskia/visiiriä ei tarvitse käyttää, mikäli toiminnassa voidaan huolehtia riittävistä turvaväleistä.

• Liikuntahallin salissa tapahtuvassa oppilaiden toiminnassa maskia ei tarvitse käyttää, koska salin huono akustiikka tekisi kommunikoinnin liian haastavaksi. Toiminnassa henkilökuntaan kuuluvan tulee kuitenkin ottaa huomioon turvavälejä koskevat ohjeet.

Ruokailujen osalta noudatetaan seuraavia toimenpiteitä:

– Ruokailun porrastusta lisätään niin, että ensimmäiset ruokailijat tulevat ruokailuun jo klo 10.35 ja 11.35, ja tämän jälkeen ryhmät porrastavat ruokailuun tulon. Tämä edellyttää myös keittiöhenkilökunnalta joustavuutta.

– Koulun henkilökuntaan kuuluvat pitävät maskia niin kauan, kun hänen valvomansa ryhmän oppilaat ovat ottaneet ruoan ja menneet omille paikoilleen ruokailemaan. Tämän jälkeen opetushenkilökuntaan kuuluvat ottavat oman ruoka-annoksensa ja menevät omaan pöytään ruokailemaan. Maskit otetaan pois päästä vasta tässä vaiheessa ja laitetaan roskikseen.

– Ruokalassa tulee olemaan useita siirrettäviä käsidesipulloja.

– Opettajainkokoukset ja muut palaverit siirretään koulun juhlasaliin, jossa tuolit asetellaan niin, että turvavälit ovat riittäviä. Lisäksi kokouksissa käytetään maskia. 

– Tilausliikenteen koulukuljetuksia ajaville kuljettajille annetaan ohjeistus käyttää kuljetuksen aikana maskia. Reittiliikenteen kuljettajille välitetään vastaava toivomus.

Päiväkoti:

• Sisätiloissa henkilökuntaan kuuluvien tulee käyttää tarkoitusta varten hyväksyttyä maskia tai visiiriä.

• Henkilökuntaan kuulumattomia aikuisia ei päästetä tarpeettomasti päiväkodin tiloihin. Jos tämä on kuitenkin välttämätöntä, heidän tulee käyttää maskia.

• Ulkopuolisia henkilöitä ei päästetä päiväkodin tiloihin ilman maskia. Lasten vanhemmille annetaan ohje, jonka mukaan lapsia noudettaessa ei tulla tarpeettomasti sisätiloihin.

• Ulkona tapahtuvassa toiminnassa maskia/visiiriä ei tarvitse käyttää, mikäli toiminnassa voidaan huolehtia riittävistä turvaväleistä.

• Selvitetään mahdollisuus toteuttaa järjestely, jonka mukaan lapset jätetään aamulla ulkotiloihin ja noudetaan iltapäivällä ulkotiloista. Jos vanhemmat asioivat sisätiloissa, heidän tulee käyttää maskia. 

Ruokailu

– Pienempien ruokailussa ruokaa jakava työntekijä käyttää mahdollisuuksien mukaan maskia tai visiiriä. Ruokailun aikana sitä ei tarvitse käyttää.

– Isompien ruokailun aikana ruokaa jakava työntekijä käyttää maskia tai visiiriä. Ruokailun aikana henkilökuntaan kuuluvat ruokailevat omassa pöydässään ilman maskia tai visiiriä. Niitä käytetään ruokailun aloittamiseen saakka, jolloin maskit laitetaan roskakoriin ja kädet puhdistetaan käsidesillä. Maskeja varten tulee osoittaa omat roskakorit, joiden turvallisesta säilyttämisestä päiväkoti päättää itse.

Koronavirusinfektion tavanomaisin itämisaika on noin 4–5 vrk, mutta se vaihtelee 1–10 vrk välillä. Jos altistuneella on vähäisiäkin oireita, kuten nuhaa, yskää, kurkkukipua, kuumetta, haju- tai makuhäiriötä tai joissakin tapauksissa ripulia, on tärkeää hakeutua testiin pikaisesti.

Oireettomia ei ole syytä testata muutoin kuin selvitettäessä hoitokodeilla epidemian mahdollista leviämistä. Tätä toimintaa ohjaa infektiolääkäri. Testauksen avulla ei voida lyhentää karanteeniaikaa.Jos sinulla on lieviäkin koronavirusinfektioon viittaavia oireita, tee oirearvio osoitteessa omaolo.fi tai soita flunssapkl:lle 02 577 3265. Terveysaseman ollessa suljettuna, voidaan soittaa Satasairaalan päivystyksen puhelinneuvontaan puh. 116 117.

Epidemiatilannetta ja suosituksia voi seurata Posan ja Satasairaalan Covid-tiedotussivuilta.