Pomarkku purkaa rajoituksia

Kuvituskuva. Kuva: Annina Ruokoski

Seuraavassa on tiivistettynä Pomarkun kunnan toimenpiteitä, joilla pyritään pysäyttämään viruksen leviäminen sekä niihin tehtävät lievennykset. Toimenpiteet ovat voimassa toistaiseksi, muutoksista tiedotetaan erikseen. Toimenpiteet ja lievennykset astuvat voimaan maanantaina 11. tammikuuta.

Lista toimenpiteistä ja suosituksista:

 • Kuntalaisia kehotetaan käyttämään edelleen kasvomaskia kaikissa yleisissä tiloissa.
 • Koulujen ja varhaiskasvatuksen toiminta jatkuu voimassa olevilla tavoilla, eikä niihin tule muutosta.

Monitoimihalli sekä muut kunnan urheilutilat avataan rajoitetusti:

 • ATTR:n ohje sisätiloissa suoritettavasta harrastustoiminnasta:
 • ”Aikuisten harrastustoiminnassa suositellaan harrastustoiminnan toteuttamista etäyhteyksin. Mikäli maskien käytöstä, turvaväleistä ja hygieniaohjeista voidaan tosiasiallisesti huolehtia sekä harrastuksen, että pukeutumisen ja tiloihin siirtymisen aikana ryhmäharrastustoimintaa voidaan kuitenkin toteuttaa sisätiloissa korkeintaan 10 hengen ryhmissä. Myös yksityisten toimijoiden suositellaan noudattavan suosituksia. Kontaktilajeja, kuorolaulua sekä puhallinsoitintoimintaa ei suositella.”
 • Ohjaajien ja vastuuhenkilöiden rooli korostuu Monitoimihallin käytössä. ATTR:n ohjeiden mukaisesti kussakin tilassa voi olla enintään 10 henkeä noudattaen turvavälejä.
 • Sali voidaan jakaa väliseinillä osiin, jolloin kussakin osassa voi olla 10 henkeä.
 • Monitoimihallin ja yhteiskoulu-lukion kuntosalien käytössä korostuvat käyttäjien toiminta erityisesti hygienian ja etäisyyksien osalta.
 • Mikäli urheilutilojen käytössä havaitaan koronaohjeiden vastaista toimintaa, tullaan niiden käyttöä rajoittamaan.
 • Urheilutilojen käytöstä tulevat tarkemmat ohjeet tilojen oviin.
 • Ulkoliikuntapaikat pidetään avoinna omaehtoista liikkumista varten.

Lasten ja nuorten harrastustoiminta:

Alle 20-vuotiaat voivat harjoitella seuraavin rajoituksin:

 • Sisäliikuntatiloissa toteutettava alle 20-vuotiaiden kilpailut, ottelut tai sarjatoiminta pidetään edelleen keskeytettynä.
 • Harjoittelu alle 20-vuotiaiden toimintaan varatuilla vuoroilla tulee toteuttaa turvavälein ja ilman lähikontaktia tarkasti noudattaen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus-ja kulttuuriministeriön ohjetta hygieniasuosituksista ja turvaväleistä. Tämä tarkoittaa kaikessa harjoittelussa pidättäytymistä lähikontakteista. Ulko-olosuhteita voi hyödyntää harjoittelussa.
 • Vanhempien tulee käyttää maskia lapsia noutaessaan, kontakteja välttäen.
 • Kirjaston käyttörajoitusta jatketaan, tarkentavat ohjeet lievennyksestä myöhemmin.
 • Kunnanviraston ovet pidetään suljettuina. Tapaamiset henkilöstön kanssa tulee sopia etukäteen suoraan ao. henkilön kanssa. Asiointi henkilöstön kanssa suositellaan hoitamaan puhelimitse ja sähköpostitse.
 • Kunnan henkilöstö käyttää asiakastapaamisissa kasvomaskia. Tapaamiset pyritään hoitamaan lyhyesti ja turvavälejä noudattaen.
 • Asiakkaiden suositellaan käyttävän kasvomaskia tapaamisissa.
 • Nuorisotalo pysyy toistaiseksi suljettuna henkilöstöpulan takia. Nuorisotalon avaamisesta tiedotetaan erikseen.
 • Kunnan mahdolliset tapahtumat järjestetään etäyhteyksillä.
 • Kokoukset etänä tai vähintään hybridimallisina, mahdollisimman vähän henkilöitä paikalla.
 • Etätyön mahdollisimman laaja käyttö jatkuu.
 • Ulkopuolisiin kokouksiin osallistuminen vain etänä.
 • Suositellaan välttämään edelleen tarpeetonta matkustamista.
 • AVI:n 16.12.2020 antaman ohjeistuksen mukaan sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu enintään 20 henkilöä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen THL:n ja OKM:n ohjetta hygieniasuosituksista ja turvaväleistä. Määräys on tällä hetkellä voimassa 23.1.2021 saakka.
 • Yksityistilaisuuksien osalta suositellaan edelleen, ettei yli 10 hengen tilaisuuksia järjestettäisi.

Alueellisia suosituksia ja ohjeistuksia tulee noudattaa