Pomarkun kunnanvaltuusto hyväksyi kaikki kunnanhallituksen esitykset

Kuvituskuva.

Pomarkun kunnanvaltuusto päätti 17.12. kokouksessaan hyväksyä kaikki kunnanhallituksen esitykset, osan asioista äänestyksen jälkeen.

Kunnanhallituksen esitys talouden tasapainotusohjelman mukaisista muutoksista luottamuselimiin hyväksyttiin äänestyksen jälkeen äänin 11–8: Jani Valli ehdotti valtuuston kooksi 17 jäsentä ja hallituksen kooksi 7 jäsentä. Vallin ehdotusta kannattivat Jari Jokinen ja Janne Päiviälä. Suoritetussa äänestyksessä kunnanhallituksen esitystä kannattivat Minna Grönman, Jaana Heininen, Susanna Helin-Rauäng, Jarkko Laitila, Olavi Leppänen, Jussi Leppäniemi, Juhani Heinäaho, Anne Puutio, Aila Salmela, Jarkko Lehtolammi ja Risto Peltomaa. Vallin ehdotusta kannattivat Jaakko Aromaa, Jaakko Jaakkola, Jari Jokinen, Laura Peltomäki, Janne Päiviälä, Mikko Rajakangas, Jouko Rosendahl ja Jani Valli.  

Kunnanhallituksen esitys talousarviosta 2021 ja taloussuunnitelmasta 2021–2023 hyväksyttiin kokonaisuudessaan äänestyksen jälkeen äänin 13–6. Janne Päiviälä ehdotti talousarvion investointiosaan vuodelle 2021 siirtoviemärin ja yhdysvesijohdon rakentamiseen varattavan saman määrärahan kuin oli vuoden 2020 investoinneissa. Kunnanhallituksen määrärahaesitys oli noussut vuoden 2020 määrärahan tasosta. Päiviälää kannatti Jaakko Aromaa. Suoritetussa äänestyksessä kunnanhallituksen esitystä kannattivat Minna Grönman, Jaana Heininen, Susanna Helin-Rauäng, Jaakko Jaakkola, Jarkko Laitila, Olavi Leppänen, Jussi Leppäniemi, Juhani Heinäaho, Anne Puutio, Mikko Rajakangas, Aila Salmela, Jarkko Lehtolammi ja Risto Peltomaa. Päiviälän ehdotusta kannattivat Jaakko Aromaa, Jari Jokinen, Laura Peltomäki, Janne Päiviälä, Jouko Rosendahl ja Jani Valli.  

Kunnanvaltuusto valitsi yksimielisesti uudet jäsenet kunnanhallitukseen jäljellä olevaksi toimikaudeksi, sekä puheenjohtajiston seuraavasti:

KESK Jarkko Laitila, pj, varalla Jarkko Lehtolammi

SDP Jari Jokinen, I vpj, varalla Juhani Heinäaho

KOK Jani Valli, II vpj, varalla Anna Isoviita

KESK Jussi Leppäniemi, varalla Mikko Rajakangas

KESK Minna Grönman, varalla Anna-Mari Salmio

KESK Anne Puutio, varalla Susanna Korpilammi

VAS Aila Salmela, varalla Timo Ronkainen

KOK Laura Peltomäki, varalla Jouko Rosendahl

SDP Susanna Helin-Rauäng, varalla Satu Vuorisalo