Pomarkun valtuusto myönsi yksimielisesti Jari Rantalalle eron kunnanjohtajan virasta – taustalla näkemyserot työn sisällöstä ja työtehtävistä

Janne Päiviälästä odotetusti vt- kunnanjohtaja

Janne Päiviälä aloittaa vt. kunnanjohtajana maanantaina.

Pomarkun kunnanvaltuusto totesi tänään kokouksessaan  luottamuspulan ja myönsi Jari Rantalalle eron kunnanjohtajan virasta. Valtuusto myös hyväksyi 95 000 euron lisämäärärahan kunnanjohtajan eroprosessin kustannuksia varten. Päätökset nuijittiin pöytään nopeasti ilman keskusteluja. Kaiken kaikkiaan valtuuston kokous kesti vain noin 15 minuuttia.
Kunnanvaltuusto toteaa tiedotteessaan, että Jari Rantala on toiminut kunnanjohtajana erittäin vaikeassa toimintaympäristössä. Työn aloittaminen ilman aiempaa kunnallisen alan työkokemusta pandemian aikana olisi ollut haaste kenelle tahansa.
– Erityisesti tässä tilanteessa olisi ollut tärkeää, että uudella kunnanjohtajalla olisi ollut aiempaa kokemusta kuntajohtamisesta. Ammattitaitoinen ja hyvä työyhteisö mahdollistivat kuitenkin kunnan toimintakyvyn säilymisen tähän asti, valtuuston puheenjohtaja Minna Grönman toteaa.
Kunnanvaltuusto muistuttaa, että pienen kunnan johtaminen on iso haaste ja suuri mahdollisuus. Tehtävän hoitaminen edellyttää vahvaa sitoutumista, jatkuvaa asioiden hallintaa ja ennakkoluulotonta tulevaisuuden valmistelua. Kunnanjohtaja ei ole pienen kunnan keulakuva, vaan moottori, joka vie kuntaa eteenpäin yhdessä henkilöstön, luottamushenkilöiden ja kuntalaisten kanssa.
– Uutta kunnanjohtajaa valittaessa vuonna 2020 korostuivat valintaperusteina viestintätaidot ja henkilöstöjohtaminen. Vähemmälle huomiolle jäivät kunnanjohtajan muut vastuualueet, esimerkiksi talousosaaminen. Tämän seurauksena työntekijälle ja työnantajalle muodostui eri näkemys työn sisällöstä ja työtehtävistä. Tätä näkemyseroa on pystytty kuromaan kiinni viimeisen kahden vuoden aikana. Nyt on kuitenkin todettava, että emme löytäneet yhteistä näkemystä tästä asiasta, Minna Grönman summaa.

Vt. kunnanjohtajan virkaa ryhtyy maanantaista 21. helmikuuta lähtien hoitamaan kunnanhallituksen puheenjohtaja Janne Päiviälä (kok). Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen yksimielisesti.
Päiviälä toimii vt. kunnanjohtajana kunnes uusi kunnanjohtaja aloittaa, mutta kuitenkin enintään 20.8.2022 saakka. Päiviälää sijaistaa vt. kunnanjohtajuuden ajan kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Kaarlo Peltomaa (kesk).
Päiviälän palkkaamiseen vt. kunnanjohtajaksi päädyttiin, koska pelkillä sjaisjärjestelyillä ei ole mahdollista hoitaa nykyistä tilannetta. Uuden kunnanjohtajan hakuprosessi voi venyä useamman kuukauden mittaiseksi ja Pomarkussa on juuri meneillään useita paljon valmistelua vaativia tehtäviä, kuten alkavan hyvinvointialueen valmistelu. Vt. kunnanjohtaja voidaan valita ilman julkista hakua.
– Olen kiitollinen luottamuksesta, jonka valtuustolta tänään sain. Juna liikkuu ja kunnan asioiden hoitamista on jatkettava hyvässä yhteistyössä heti maanantaina.
– Oma yritykseni jää lepotilaan kunnanjohtajan töiden ajaksi, sillä tämä pesti on sitoutumista vaativa kokopäivätyö. Onneksi toimin alalla, jossa tauon pitäminen on mahdollista, Päiviälä totesi kokouksen jälkeen.