Porin kaupunginhallitus ei näe perusteita Lavian virastotalon suojeluun

Teksti: Maarit Kautto, Kuva: arkistokuva

Lavia-Seura ry on esittänyt Varsinais-Suomen ELY-keskukselle Porin kaupungin omistaman Lavian virastotalon ja liikerakennuksen suojelemista rakennusperintölain nojalla.  

Porin kaupunki on hakenut jo tyhjentyneille rakennuksille purkulupaa ja lupa on myönnetty viime toukokuussa.  ELY-keskus on kuitenkin keskeyttänyt purkulupaprosessin suojeluesityksen käsittelyn ajaksi. 

ELY-keskus on pyytänyt rakennusten suojelutarpeesta lausunnot muun muassa Museovirastolta ja Porin kaupunginhallitukselta.  

Museoviraston kanta on, että rakennuksiin ei sisälly sellaisia sisätiloja tai kiinteää sisustusta, joita olisi tarpeen erityisesti suojella. Suojelun tarve kohdistuu lähinnä rakennusten taajamakuvallisen aseman ja julkisivujen turvaamiseen. Museoviraston mielestä rakennusten säilyminen on luontevinta ratkaista kaavoituksen keinoin, vanhentunut asemakaava uudistamalla. Tämä edellyttää myös vastuullisen omistajan löytämistä rakennuksille.