Porin kaupunki käytti viime vuonna suoraan Reposaaren peruspalveluihin lähes 1,2 miljoonaa euroa

Reposaarelainen valtuutettu Tiina Puska (sd.) on jättänyt valtuustoaloitteen koskien saaristorahan kohdentamista saaristoalueen palveluiden ylläpitämiseen.

Porin kaupungin talousyksikkö ja sivistystoimiala ovat antaneet saaristorahaan liittyvät lausuntonsa ja kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 25. tammikuuta merkitä tehdyt toimenpiteet ja annetut lausunnot vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Saaristo-osakunnille on osoitettu saaristolisää vuodesta 2017 alkaen. Porin kaupungin valtionosuuteen saaristolisän vaikutus oli vuonna 2020 kaikkiaan 266 561 euroa. Saaristolisän perusteena oleva asukasluku on 938.

Talous- ja hallintoyksikkö toteaa lausunnossaan, että Reposaaressa on olosuhteisiin nähden hyvät peruspalvelut päivähoidon, opetuksen, terveydenhoidon ja julkisen liikenteen osalta. Myös infrastruktuurista pidetään huolta ja kaupunki on investoinut viime aikoina esimerkiksi kalasatamaan.– Valtionosuuden saaristolisän tarkoituksena on mahdollistaa palvelujen vaikeampaa ja kalliimpaa järjestämistä kunnan tai kaupungin saaristo-osissa. Näin rahaa käytetään myös Porissa. Koska valtionosuuksia ei saa korvamerkitä, Porin kaupunki on itse halunnut järjestää Reposaareen mahdollisimman hyvät peruspalvelut, yksikkö toteaa.