Porin seurakuntien keskinäinen rahanjako menossa uusiksi

Noormarkun ja Meri-Porin seurakuntien määrärahat niukkenevat

Noormarkun seurakunnassa ei haluta leikata toimintamäärärahoista, joten säästöjä haetaan vähentämällä henkilöstöä luonnollisen poistuman kautta.

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy Porin seurakuntayhtymän talousarvion tuloarvioiden ja määrärahojen jakokaavan vuosiksi 2023–2026 siten, että vuosittaisissa talousarvioissa tuloarvio ja määrärahat seurakuntien välillä jaetaan jäsenmäärien mukaan. Kirkkoneuvoston meriporilainen jäsen Matti Säämäki jätti päätöksen johdosta eriävän mielipiteensä 1. joulukuuta pidetyssä kokouksessa.
Jos kirkkovaltuusto hyväksyy esityksen, tämä tarjoittaa sitä, että pienet seurakunnat Noormarkku ja Meri-Pori saavat jatkossa vähemmän määrärahoja ja joutuvat sopeuttamaan toimintaansa.
Ihan äkkinäisesti Noormarkun ja Meri-Porin seurakuntien määrärahoja ei kuitenkaan leikata, vaan ne saavat esityksen mukaan tasoitusta, jotta niiden toiminta pystytään turvaamaan ja vaadittavat talouden supistamistoimet tekemään hallitusti ja suunnitelmallisesti. Sopeutumisajaksi on sovittu kuusi vuotta.

Aluksi Noormarkun ja Meri-Porin seurakunnille annetaan tasoitusta 130 000 euroa, jonka jälkeen loppuosa talousarvion määrärahasta jaetaan jäsenmäärän mukaisesti kaikkien seurakuntien kesken.
Tasauksen määrä on Meri-Porilla kahden seuraavan vuoden aikana 53 000 euroa ja Noormarkulla 76 000 euroa.
Vuosina 2025 – 2026 jäsenmääräisen jaon eroja tasataan kahden pienimmän seurakunnan kohdalla jakokaavassa 30 000 eurolla vuodessa. Tämä merkitsee Meri-Porin ja Noormarkun seurakuntien toimintakatteen vähenemistä 30 000 eurolla vuodessa.
Ensi vuoden talousarviossa määrärahoja seurakuntien kesken muutettiin 20 prosentilla lähemmäksi jäsenmääräistä jakoa. Tämä merkitsi kahdella pienimmällä seurakunnalla määrärahojen vähenemistä noin 50 000 eurolla.

Noormarkun seurakunnan kirkkoherra Kari Penttisen mukaan uusi, jäsenmäärään perustuva määrärahojen jakokäytäntö on siinä mielessä oikeudenmukainen, että pienet seurakunnat ovat tähän saakka saaneet yli 40 euroa enemmän rahaa jäsentä kohden kuin isommat seurakunnat.
– Toiminnan sopeuttaminen ja uudistaminen ovat niitä toimenpiteitä, joita tulevan kuuden vuoden aikana on tehtävä. Nykypäivänähän resurssit niukkenevat lähes joka seurakunnassa ja yhtälailla muuallakin yhteiskunnassa.
– Toimintamäärärahoista emme halua karsia, joten ainoa tie on henkilöstömenojen vähentäminen. Noormarkun seurakunnasta on ensi vuonna jäämässä yksi kanttori eläkkeelle ja yksi diakoniatyöntekijä siirtyy Keski-Porin seurakunnan diakoniatyöhön. Näitä virkoja me emme enää tule täyttämään.
– Kun eläköitymisiä tai ritisanoutumisia tulee jatkossakin, virkoja ja toimia ei täytetä. Toimintoja priorisoidaan ja muokataan, jotta selviämme niistä työtehtävistä, joita meillä on. Juuri nyt muutos voi tuntua hankalalta, mutta asioilla on tapana järjestyä ja tästäkin me selviämme, Kari Penttinen toteaa.
Meri-Porin seurakunnan vt. kirkkoherra Samu Repo on samoilla linjoilla Penttisen kanssa.
– Työt on organisoitava uudella tavalla. Eläköitymiset, mahdollinen osa-aikatyö ja yhteistyö muiden seurakuntien kanssa on otettava tarkastelun alle. Lähdemme yhdessä luottamushenkilöiden ja työntekijöiden kanssa miettimään, miten organisoimme työtämme niin, että määrärahojen supistaminen ei vaikuta liikaa seurakunnan toimintaan, Samu Repo kiteyttää.

  Jaa: