PoSalle 67 500 euron lasku Tilkkutäkki-asiassa

PoSa pelkäsi jopa 450 000 euron lisälaskua

Kuvituskuva.

PoSalle tulee maksettavaksi veronkorotuksia 67 500 euroa ajalta 1. toukokuuta 2016 ja 31. toukokuuta 2019.  PoSa odotti verottajalta jopa yli 400 000 euron lisälaskua. 

Veronkorotus johtuu siitä, että PoSan palvelukotituottajana toiminut Palvelukodit Pomarkun Tilkkutäkki ei ole kuulunut ennakkoperintärekisteriin vuoden 2016 huhtikuun jälkeen.Määrättyyn veronkorotuksen määrässä on otettu huomioon, että PoSa on myötävaikuttanut asian esilletuloon ja osallistunut asian selvittämiseen sekä korjannut ilmoituspuutteensa. 

Tilkkutäkin ennakkoperintärekisteriasia selvisi PoSan sisäisessä tarkastuksessa vuonna 2019. Toukokuussa vuonna 2019 PoSan viranhaltijajohto antoi asiasta selvityksen tarkastuslautakunnalle. Uudelleen asia nousi esille tammikuussa 2020 tilintarkastajan tiedustellessa asiaa. Helmikuun alussa kuntayhtymäjohtaja alkoi hoitaa asiaa ja oli asiasta yhteydessä Verohallintoon pyytäen ohjeistusta. 

Verkonkorotuksen lisäksi PoSalle määrätään ennakonpidätys viime vuoden kesäkuun alusta vuoden loppuun saakka ennakonpidätys verojen maksun turvaamiseksi. PoSa on ilmoittanut verottajalle hakevansa ennakonpidätyksen kautta määrätyt verot takaisin. Verottaja palauttaa ennakonpidätykset, kun Palvelukodit Pomarkun Tilkkutäkki Oy on maksanut verottajalle suorituksesta maksettavat verot. 

Kuluvan vuoden osalta PoSa toimittaa 13 prosentin ennakonpidätyksen Palvelukodit Pomarkun Tilkkutäkki Oy:lle maksetuista työkorvauksista tilittäen summan verottajalle ja ilmoittaen tiedon tulorekisteriin.