Siirtoviemäri ja varavesiyhteys sittenkin

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että siirtoviemäri vedetään Noormarkuun, eikä omaa jätevedenpuhdistamoa saneerata. Arkistokuvassa laitoksen huoltaja Pasi Huhtala Pomarkun oman putsarin edustalla.

Pomarkun kunnanhallitus päätti investointiohjelmassa 2020-2024 yksimielisesti esittää kunnanvaltuustolle jätevedenpuhdistamon osalta siirtoviemärin ja yhdysvesijohdon rakentamista Poriin.

Päätöksen perusteluna hallitus edellyttää, että kunnassa ryhdytään välittömästi toimenpiteisiin jätevesiverkoston korjaamiseksi, jotta vuoto- ja hulevesien määrät saadaan kohtuulliselle tasolle.