Syksyn hirviluvat haetaan nyt

Hirvilupien hakuaika on juuri nyt.

Syksyn hirvilupia haetaan jo nyt. Hirvikannan tavoitekoko kullekin hirvitalousalueelle määritellään Alueellisessa riistaneuvostossa. Metsästäjien lisäksi siinä ovat edustettuna maakuntaliitto, ELY-keskus, Metsäkeskus ja MTK. Huomioon otetaan siis niin hirvieläinonnettomuudet liikenteessä kuin  vahingot maa- ja metsätaloudellekin. Sa 1-alueella tavoite on 2,9-3,4 hirveä per tuhat hehtaaria. Viime jahtikauden jälkeen kannan koko on 3,3/1000ha. 

Kun Luonnonvarakeskuksen laatimat arviot ja suositukset on saatu, hirvitalousalueen riistanhoitoyhdistykset laativat yhdessä verotussuunnitelman jokaiselle rhy:lle. 

Nyt kun täälläpäin kannan koko alkaa olemaan tavoitteessa, ei hirviä tarvitse juurikaan enää vähentää mutta toisaalta kanta ei saisi myöskään nousta. Suunnitelmaa tehtäessä pitää tietenkin myös huomioida alueelliset erot. Hirvet eivät suinkaan ole tasaisesti levittäytyneet joka paikkaan.

Lue lisää torstain 22.4. Uutisluotsista.