Tilapäinen valiokunta valmistelemaan kunnanhallituksen erottamista

Arkistokuva / Annina Ruokoski

Pomarkun kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se asettaa keskuudestaan tilapäisen valiokunnan valmistelemaan kunnanhallituksen erottamista koskevaa asiaa. Kunnanvaltuusto valitsee tilapäiseen valiokuntaan viisi jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. Kunnanvaltuusto nimeää varsinaisista jäsenistä valiokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Valiokunnan työskentelyssä noudatetaan soveltuvin osin kunnan hallintosäännön määräyksiä, asiat käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ja valiokunta voi ottaa itselleen sihteerin. Kunnanvaltuusto käsittelee asiaa torstai-illan kokouksessa.

Keskustan valtuustoryhmä esitti kunnanvaltuustossa 8. lokakuuta Pomarkun kunnanhallituksen erottamista toimestaan epäluottamuksen vuoksi ja vaati asian käsittelemiseksi aloittamaan valmistelut tilapäisen valiokunnan muodostamiseksi mahdollisimman nopeasti.

Keskustan valtuustoryhmä katsoo, ettei kunnanhallitus nauti valtuuston luottamusta, koska kunnanhallituksen paikkajako ei vastaa kunnallisvaalien tulosta, eikä vaalien jälkeen Pomarkun valtuustoon valittujen puolueiden välillä sovittua paikkajakoa uuden valtuustoryhmän perustamisen jälkeen. Keskustan valtuustoryhmä katsoo, että muutos kunnanhallituksen voimasuhteisiin on erittäin merkittävä ja aiheuttaa näin epäluottamuksen valtuuston ja hallituksen välille. Keskustan valtuustoryhmän aloitteen allekirjoitti kahdeksan valtuutettua ja sitä kannatti lisäksi 11 valtuutettua.