Vesi keskeytti siltatyömaan

Vesi uitti jo työmaatason Pomarkussa. Kuva Pekka Koivunen.

Pomarkun kivisisillan rakentaminen keskeytyi maanantaina, sillä suurhekot vesimassat vyöryivät siltatyömaan työmaatasolle, eikä siellä ollut enää turvallista työskennellä.

Karvianjoen vesistössä on nyt mielenkiintoinen tilanne, johon ei ole törmätty vuosikymmeniin. Järvien vedenpinnat ovat korkeammalla ja jokien virtaamat suuremmat kuin vastaavana ajankohtana mittaushistorian (1960 – 2020) aikana.

Isojärven vedenkorkeus oli maantantaina 35,41 merenpinnasta eli noin 0,76 metriä normaalia kesävedenpintaa korkeammalla. Inhottujärveen vettä tulee Karvianjoen yläjuoksulta ja Karhijärvestä enemmän kuin koskaan mittaushistorian aikana vastaavana ajankohtana. Inhotun vedet jakautuvat Pomarkunjokeen ja Noormarkunjokeen, joiden virtaamat ovat normaalia paljon suuremmat.